Aviatická pouť 2021
Aviatická pouť 2021
Header slide Header slide Header slide Header slide
Remaining time to the Airshow 2021

Tiskové prohlášení Aviatické pouti k nastalé situaci a omezením souvisejícím s nouzovým stavem v ČR

žení příznivci Aviatické pouti,

dne 16.3. zasedala správní rada Sdružení viatické pouti a přijala následující usnesení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a omezením pořádání akcí.

Vzhledem k tomu, že akce se má uskutečnit za 10 týdnů a v současné chvíli nikdo přesně neví, jak dlouho mohou omezení trvat,
p
řípravy Aviatické pouti budou zatím pokračovat a v průběhu měsíce dubna správní rada rozhodne, zda Aviatická pouť proběhne v původně plánovaném termínu, případně bude přesunuta nebo pro letošní rok zrušena.

Chceme ubezpečit všechny předplatitele, že v případě rozhodnutí o odložení či zrušení termínu Aviatické pouti budou vstupenky automaticky platné pro další termín konání Aviatické pouti, popřípadě budeme na požádání vracet vstupné v plné výši.

Zároveň ubezpečujeme všechny naše sponzory a partnery, že vás budeme individuálně kontaktovat s diskusí o možných variantách řešení nastalé situace.

Za správní radu Aviatické pouti
gen. v.v. Ladislav Mina
řík - předseda

≫ Print