Aviatická pouť 2021
Aviatická pouť 2021
Header slide Header slide Header slide Header slide
Remaining time to the Airshow 2021

Představení dalšího letounu z programu AP2018

Prvním typem nové firmy Ing. P. Beneš, Ing. J. Mráz, továrna na letadla v Chocni, se v roce 1935 stal malý sportovní hornoplošník známého konstruktéra Ing. Pavla Beneše nazvanýBe-60 Bestiola. Přestože dělníci neměli zkušenosti s leteckou výrobou, neboť předtím pracovali na chladírenských zařízeních firmy Mráz, tak se jim povedlo postavit prototyp za necelé čtyři měsíce. Po zalétání a stavbě dalších dvou prototypů následovaly zkoušky v pražském VTLÚ, na jejichž základě objednalo Ministerstvo národní obrany sérii dvaceti kusů určených pro aerokluby. Bestioly si v aeroklubech získaly popularitu pro svou nenáročnost a létaly až do okupace v roce 1939. Během mobilizace v roce 1938 byly také nasazeny pro vojenské účely jako kurýrní stroje. Na území Slovenského štátu pak některé Bestioly létaly i během války.

≫ Print