Aviatická pouť 2021
Aviatická pouť 2021
Header slide Header slide Header slide Header slide
Remaining time to the Airshow 2021

Czech Tiger Moth premiere at the Aviation Fair 2017

Czech Tiger Moth premiere at the Aviation Fair 2017

    

     This years January saw the chilly overflight

U zrodu Tiger Mothu stál Geoffrey de Havilland, který působil jako konstruktér letounů již za I. světové války. Po založení vlastní firmy ve Stag Lane na sever od Londýna se zaměřil na konstrukci lehkých letounů, jež by umožnily létání širším vrstvám veřejnosti z hlediska nízké nákladnosti. Tuto cestou nastoupil roku 1925, kdy postavil typ DH.60 Moth dřevěné konstrukce, kterým položil vlastně základ turistického a sportovního létání nejen v Británii. Stanul tím na prahu vývojové řady, jež konstrukčně rezultovala v Tiger Moth se čtyřválcovým invertním motorem F. Halforda, Gipsy Major I. Typ zahájil roku 1931 novou éru cvičného létání civilního i vojenského. Do konce třicátých let minulého století byl vyvezen do bezmála 25 zemí. Tiger Moth si za 2. světové války podržel dominantní postavení mezi stroji používanými k elementárnímu pilotnímu výcviku školami rozmístěnými po zemích Britského společenství.

K tomu se váže rovněž podíl čs. učitelů létání, kteří cvičili mladé krajany v Británii a Kanadě, budoucí bojové piloty, kteří vděčili za své první krůčky ve vzduchu právě Tiger Mothu, který umožňoval splnění úloh základní letové osnovy, včetně prvků akrobacie a základů létání podle přístrojů. Jednotlivci se na těchto strojích cvičili např. i v Maroku či Rhodesii. Jako spojovací používaly tyto dvouplošníky rovněž stíhací squadrony RAF, včetně tří československých. Ani v mírových dobách česká stopa létání na typu zcela nevymizela. Piloti, kteří odešli po únoru 1948 do opětovného exilu se s těmito letouny setkávali příležitostně za opětovné služby v RAF, civilně pak jako práškaři či jako členové aeroklubů, včetně v Africe či Austrálii.

Uvedené historické spojnice i absence typu v ČR, přivedly odchovance Východočeského aeroklubu v Podhořanech, nyní ředitele společnosti ABS Jets, Richarda Santuse k rozhodnutí, Tiger Moth si pořídit. Z nabízených možností se jevily jako přijatelné jeden exemplář v SRN a dva v Británii. V druhé polovině roku 2016 padl los na letoun registrovaný jako G-ANFP, provozovaný v Henstridge, letišti situovaném na pomezí hrabství Somerset a Dorset. Lépe snad český zájemce ani vybrat nemohl.

Jako součást objednávky pro RAF vyšel Tiger Moth Mk. II sériového čísla N9503, ze závodu podniku de Havilland v Hatfieldu, v listopadu 1939. Od dubna 1940 sloužil po celou válku u No.4 Elementary Flying Training School na letišti Brough v Yorkshiru bez jediného incidentu. Svoji vojenskou kariéru ukončil v říjnu 1951. Civilní životopis již tehdejšího veterána zahájila dražba, v níž jej získala Asociace britských aeroklubů, potažmo Cardiff Aeroplane Club, u něhož byl roku 1953 imatrikulován jako G-ANFP. Technickou charakteristiku změnil v osmapadesátém po zakoupení subjektem Hants and Sussex Aviation, kde prošel úpravou na letecké práškování v jednomístném uspořádání kokpitu. V zemědělské úpravě sloužil po 10 let.

The Biplane Club z Denhamu sice letoun odkoupil, nicméně nic se s ním nedělo. Drak opuštěný ve vysoké trávě získalo roku 1975 Mosquito Aircraft Museum na severu Londýna. Roku 1999 zbytky letounu vystřídaly majitele Davida Taylora a Grahama Horna. Poslední uvedený přenechal stroj v srpnu 2013 Kevinu Crumplinovi působícím v Henstridge. Tento pečlivý muž zahájil kompletní práce takříkajíc „od podlahy“ se záměrem uvést letoun do původní válečné kondice. Generálku motoru zadal fy. Deltair Airmotive, rekonstrukce draku se ujal ve vlastní dílně. Obnovený G-ANFP obdržel nové osvědčení o letové způsobilosti 26. 5. 2016, tedy prakticky před rokem. Stal se tím čtvrtým Crumplinem zrestaurovaným strojem ve válečných barvách, pro zdejší cvičné zařízení Tiger Moth Training, založené v lednu 2013. Jeho posláním je školit na profesionální úrovni létání na typu ve všech směrech s oprávněním vydávat patřičné pilotní osvědčení.

Domluva s majitelem o odkoupení stroje, který měl od rekonstrukce nalétáno pouhých 20 hodin, nebyla zprvu zcela jednoduchá. Poté co se však přesvědčil, že bude o letoun patřičně postaráno a že Richard není jen vynikající pilot, ale bere celou věc i z hlediska historických návazností na čs. piloty v RAF, nakonec svolil. Ještě před přesunem do ČR bylo třeba vykonat v Henstridge nezbytné zacvičení, které proběhlo 17. 11. 2016. Jakožto nový vlastník, který měl pochopitelný zájem přepravit svůj letoun co nejdříve na domácí půdu, optal se Kevina, zda vidí nějaký problém v letu s „Tigerem“ do nitra kontinentu v lednu. Ten s klidem opáčil, že v tom žádnou obtíž nevidí. To Richardovu dobrodružnému duchu postačilo k rozhodnutí vydat se vzduchem do Čech. Na zimní přelet v otevřené kabině si stylově připravil polní uniformu pilotů RAF s „battledressem“, dobový britský pilotní overal, kuklu a rukavice. Zimní vyhřívané boty Luftwaffe měl rovněž originální, avšak bez napájecí baterie.

Nastal 19. leden a první den etapového přeletu. Po startu z Hensdridge se pilot vydal v 300 metrech k jižnímu pobřeží za panující teploty 0° Celsia, které sledoval až k Doveru a ve 14.25 dosedl na celním letišti Lydd. Po zahřátí se vydal přes Kanál a dosedl na finální zastávce dne v belgickém Ostende s hangárováním. Ráno kvitoval temperaci motoru teplovzdušným zařízením. Trasa dál se začala komplikovat protivětrem a snižující se teplotou na -15°. Cestovní rychlost se tím zredukovala na pouhých 80 km/h. Musel tedy předčasně přistát v Antverpách. Po hodině následoval směr na německý Mönchengladbach. Krajina dole se za 20 minut po vzletu odtud změnila výraznou pokrývkou sněhu, což se po zbytek cesty nezměnilo. Citelná zima a bílo kolem provázely osamělý Tiger Moth až po distanci 18 km před Allendorfem, kde Richard navázal spojení. Přijetí na tamním letišti proběhlo skvěle, včetně pohoštění, uvítán byl vyhřívaný hangár.

Ráno 21. ledna pomohl s přípravou německý kolega a majitel T. Mothu Martin Knebel. Když se podíval na teploměr, protočily se mu panenky, neboť na stupnici zaznamenal -12°. Srdečné rozloučení Čecha směřujícího domů sice nezahřálo fyzicky, nicméně cíl byl již na dosah a odhodlání převládlo. V hladině 900 m se vydal do Hofu. Dosedl zde krátce před časem oběda. Celou hodinu a zabalený v kombinéze užíval příjemného tepla v místnosti předletové přípravy. Protivítr se mezitím uklidnil takřka na nulu a tehdy se rozhodl dotáhnout přelet do konce. Zavolal domů, čím uvedl do pohyby manželku a kamarády z aeroklubu, kteří vyčistili na podhořanském letišti pruh od sněhu. Distanci 260 km, která jej dělila od cíle, již Richard „dodýchal“ úspěšně a po přistání se šťastně shledal s chotí a dcerkami. Celý přelet trval 12.29 hod.

Dodejme, že jde historicky o první letuschopný Tiger Moth provozovaný v ČR. Nelze opomenout ani skutečnost, že vzhledem k technické kondici je stroj plně akrobatický, což je nezpochybnitelná deviza a Richard Santus toto umí, navíc v tzv. nízké letové variantě. Svoji premiéru bude mít jeho vystoupení právě na Aviatické pouti. Pro informaci, poprvé a naposledy mohli diváci ještě v bývalé ČSSR spatřit plné manévrové variace na typu před 57 lety v srpnu 1960, kdy se konalo v Bratislavě I. oficiální mistrovství světa v letecké akrobacii. Upravené „Super Tigery“ tehdy představili britští reprezentanti. Od té doby se v naší zemi typ akrobaticky neprezentoval, byť na leteckých akcích, včetně AP, participoval v řadě případů. Ještě prozraďme, že první český majitel má pověření instruovat na typu další pilotní zájemce, jakožto „vysunutá ruka“ britského Tiger Moth Training, což je projev skutečně velké důvěry.

                                                                                                                         Zdeněk Hurt

 

Popisky k fotografiím

 

TM1)

Výstroj pilota na křídle Tiger Mothu G-ANFP ráno 19. ledna před odletem z Ostende. (R. Santus)

TM2)

Poslední metry dojezdu promrzlého Richarda Santuse po přistání v cíli etapového přeletu na letišti v Podhořanech, 21. ledna. (R. Santus)

 

 

Czech Tiger Moth premiere at the Aviation Fair 2017

 

In January of this year, a biplane of famous history, DH.82A Tiger Moth has made a chilly passage from Great Britain to Eastern Bohemia which greatly enriched the domestic scene of airworthy historical machines. Out of the main training types flown by Czechoslovak pilots at RAF schools such as Boeing PT-27 Stearman and North American T-6 Texan / Harvard are operated in the Czech Republic in more than one specimen, the list has still lacked the machine of British origin.

Geoffrey de Havilland was at the birth of Tiger Moth. Setting up his own firm in Stag Lane north of London, he started a development line starting with wooden DH.60 Moth, culminating in the Tiger Moth with inverted four-cylinder engine, Gipsy Major I. The type began a new era of civilian and military flying in 1931, being exported to nearly 25 countries by the end of 1930s. Tiger Moth has held a dominant position in elementary pilot training by schools located across the Commonwealth during Second World War.

Future combat pilots have started their the basic flight training, elements of aerobatics and basics of instrument flying in the Tiger Moth. These biplanes were also used as couriers by RAF squadrons, including three Czechoslovak units. Even in times of peace the Czechoslovak footprint did not disappear from flying on the type completely. Those who chose an exile after February 1948 had occasionally encountered these aircraft when re-joining the RAF, as crop dusters or as members of flying clubs, including Africa or Australia.
Historical connections and the absence of the type in the Czech Republic have brought the enthusiast of the East Bohemian Flying Club in Podhořany, now ABS Jets CEO Richard Santus to a decision to buy Tiger Moth. In the second half of 2016, he has registered a bid on an airplane registered as G-ANFP based in Henstridge, and could probably not chosen a better one. As part of the RAF order in November 1939, Tiger Moth Mk. II serial number N9503 came out of the de Havilland factory in Hatfield. From April 1940, it has served at No.4 Elementary Flying Training School at Brough Airport in Yorkshire without a single incident. Its military career was finished in October 1951, its civilian life starting at an auction, won by the Association of British Aeroclubs, or Cardiff Aeroplane Club, being registered as G-ANFP in 1953. Its technical characteristics have changed in 1958 with the airplane being purchased by the Hants and Sussex Aviation, where it underwent agricultural modification in a single-seater configuration and served as a crop duster for next 10 years.
 Changing owners and not flying, the Tiger Moths spent more than two decades grounded until the last owner handed it over to Kevin Crumplin in August 2013. Kevin has launched a meticulous "floor-to-door" reconstruction with the intention of bringing the airplane to the original wlar condition. Deltair Airmotive was tasked with the engine overhaul, reconstruction of the airplane took place in Kevin`s own workshop based in Henstridge. The restored G-ANFP received a new airworthiness certificate on May 26, 2016, less than a year ago. It was the fourth machine restored by Crumplin for the Tiger Moth Training facility, founded in January 2013. Its mission is to provide professional flight training with the right to issue the appropriate pilot and type certificates.
The agreement to purchase the machine, only 20 hours since the refit, was not an easy one at first. However, seeing the airplane will be properly cared for and Richard is not only an excellent pilot, but also takes the whole thing from the perspective of historical connections to Czechoslovak pilots in the RAF, Kevin finally agreed. Before moving to the Czech Republic, a proper type training had to be passed at Henstridge taking place on November 17, 2016. As a new owner with an understandable interest in getting his airplane home as soon as possible, Richard asked Kevin if there was any problem flying the "Tiger" across the continent in January. He calmly replied there was no issue. Richard has prepared stylishly for the flight in the open cockpit, RAF uniform, historical British pilot overall, helmet, gloves and Luftwaffe issue electrically heated winter shoes - without the battery.
The first day of crossing took place on January 19. After the taking off from Henstridge, the pilot followed the south coast in 300 meters at the outside temperature of 0 ° Celsius, traveling to Dover , landing at the Lydd airport. After warming up, he went across the Channel and landed at the final stop of the day in Ostende, Belgium. In the morning, he welcomed pre-heating of the engine with a hot air device. Cruising speed was reduced to just 80 km / h due to the winds, forcing him to land prematurely in Antwerp. After an hour he continued in the direction to German Mönchengladbach. The country below changed to distinctive snow cover in 20 minutes after taking off, remaining for the rest of the trip. Lone Tiger Moth was flying over the frozen ground until Richard contacted Allendorf airport, 18 km ahead. Acceptance including a dinner, and a heated hangar was most welcome. On the morning of 21st January, German colleague and fellow Tiger Moth owner Martin Knebel helped with the preparation. Looking at the thermometer, he couldn`t believe his eyes seeing -12 ° on the scale. The heartfelt farewell did not help to warm the Czech pilot up physically, but the goal was already within reach and determination prevailed. At 900 m, he headed for Hof, arriving shortly before lunch to enjoy warmth of the pre-flight room for an hour. In the meantime, the wind had calmed down almost to zero, so he decided to finish the flight. He called home, asking his wife and friends from the flying club to clean a strip on the snow covered airport. Richard flew the remaining 260 km without issues, and, after landing, was reunited with his wife and daughters. The whole crossing lasted 12.29 hours.
This is historically the first Tiger Moth operated in the Czech Republic. Thanks to technical condition the machine is fully aerobatic, which is an unquestionable plus, and Richard Santus can do aerobatics including the low level variant. Its first performance will be at the Aviation Fair. Since 1st official World Aviation Championship held in Bratislava 57 years ago in August 1960, spectators could not have seen full maneuverability of the type in the former Czechoslovakia. Modified "Super Tigers" were flown there by British pilots. Since then, it has not been presented in our country in its aerobatic capacity, although it has participated in a number of occasions on airshows, including the Aviation Fair. Let's say that the first Czech owner is allowed to do type rating instruction for other pilots, which really is a sign of great confidence and an "outstretched hand" of the British Tiger Moth Training facility.

≫ Print