Aviatická pouť 2021
Aviatická pouť 2021
Header slide Header slide Header slide Header slide
Remaining time to the Airshow 2021

Spitfire LF Mk. XVI z Biggin Hillu v novém čs. velitelském kabátě

Pro návštěvníky letošní Aviatické pouti, které zajímá historie čs. leteckých jednotek v rámci RAF za 2. světové války, bude jistě vítaným přínosem nově aplikovaný marking u nám již dobře známého Spitfiru TE184 se sdružení Biggin Hill Heritage Hangar. Majitel stroje, Stephen Stead, se pro tuto sezónu rozhodl uvést stroj z předchozího zbarvení stíhacího esa Flight Lieutenanta Otto Smika DFC (viděli jsme na AP2014 a 2015), do personální podoby Spitfiru HF Mk. IX ML171 „VY“, který používal od července do listopadu 1944 velitel čs. stíhacího wingu Wing Commander Tomáš Vybíral DSO, DFC a nejen on. Je v tomto směru třeba opět Stephenovi poděkovat za jeho přízeň, kterou takto vyjadřuje prostřednictvím svého letounu čs. válečným letcům. V roce, kdy si připomínáme 80. výročí zrodu Spitfiru se navíc jedná o událost vskutku symbolickou.

            Co říci k historickému pozadí stroje, jež současný Spitfire LF XVI v novém označení představuje. V polovině května byl Spitfire HF IX ML171, opatřený motorem Rolls-Royce Merlin 70 s určením pro výškové operace, dodán britské 74. squadroně, s níž prošel i období spojenecké invaze v Normandii. Jednotka příslušela k jednomu z wingů protivzdušné obrany Velké Británie (ADGB), kterému velel W/Cdr. R. H. Harries. Po svém úspěšném působení v řadách 2. taktické letecké armády RAF (2nd TAF), během přímé podpory vylodění v Normandii, přešel 134. čs. wing, pod velením W/Cdr. T. Vybírala, dne 3. 7. 1944 na základně Lympne (hrabství Kent) k ADGB. Zde také došlo k převzetí dosavadní techniky používané Harriesovým wingem, včetně ML171, nesoucím pozůstatky černých a bílých „invazních“ pruhů na spodních plochách. Po změně do barev čs. „wingleadera“ s ním W/Cdr. Vybíral vykonal první ofenzivní operaci 7. července a takřka do konce měsíce jej parkoval na letišti Digby v péči 310. čs. squadrony. Poté byl veden ve stavu 312. Sqdn. na základnách RAF North Weald a Bradwell Bay.

Vedle řady služebních a cvičných letů pilot se strojem vykonal rovněž 25 dálkových doprovodných misí britských bombardérů a ozbrojených průzkumů nad Nizozemí a Německo. Vzhledem ke svému bojovému nasazení v bitvě o Francii, právě u perutě „čápů“, si Tomáš Vybíral, coby zakládající příslušník „třistadvanáctky“ a její pozdější velitel, ani na postu „wingleadera“, neodpustil nechat aplikovat na svůj stroj stylizovaný znak jednotky.

Když počátkem října 1944 přenechala 312. Sqdn. své výškové Spitfiry sesterské 313. Sqdn., přesouvajíc se k odpočinku na sever, zůstal stroj v péči zde. Po Vybíralově odchodu na Velitelství stíhacího letectva, převzal Spitfire ML171 jeho nástupce ve velení čs. wingu, W/Cdr. Jaroslav Hlaďo. Ten od 16. 11. 1944 do konce měsíce použil stroj ještě při šesti operacích v nezměněném markingu. Jelikož Hlaďo začal používat jiný letoun, byl ML171 počátkem prosince zasazen do stavu letounů třistatřinácté v kódování „RY-C“. Své bojové nasazení zde ukončil 7. 1. 1945 po nouzovém přistání F/Sgt. Karla Stryka z cvičného letu asi 300 m před dráhou v Bradwell Bay, v důsledku poruchy motoru a chladiče. Pilot sice vyvázl nezraněn, zato letoun s poškozeným trupem, křídlem a vrtulí prošel opravou mimo útvar a již se nevrátil. Skončil jako technická pomůcka a k jeho sešrotování došlo až v lednu 1957.

Tolik historie. Vraťme se však do horké současnosti, přesněji řečeno k datu letošního 8. května. Tehdy se po přeletu z Biggin Hillu na letiště v Líních u Plzně, uskutečnil fotolet za účasti Stephena Steada v jeho nově zbarveném stroji. Jako „camera ship“ posloužil N. A. Harvard sdružení Classic Trainers, pilotovaný Jiřím Horákem. Sedačku pro pořízení snímků obsadil jeho kolega Michal Krechowski. Díky těmto třem pánům proto můžeme přinést dva aktuální snímky Spitfiru TE184 v novém barevném finiši.

Snad v tomto případě mohu vyřknout společnou doušku za nás organizátory i naše diváky – již se těšíme!

≫ Print