Aviatická pouť 2019
REDBULL RACE
Aviatická pouť 2019
Header slide Header slide Header slide Header slide Header slide
Remaining time to the Airshow 2019

VOLUNTARY WORK WITH AVIATION FAIR

TRANSLATION NOT AVAILABLE
    Organizační subjekt, Sdružení AP, vyhlašuje výběrové řízení pro limitovaný počet brigádníků na různé pracovní a organizační pozice při přípravě a zajištění mezinárodního leteckého dne – 23. Aviatická pouť, který se koná ve dnech 1.a 2.června 2013 na Letišti Pardubice. Podmínky k přihlášení do výběrového řízení, které se uskuteční ve dnech 16. a 17.5.2013 od 16.00 hodin v kanceláři Sdružení AP – Letiště Pardubice jsou následující :

a)    Ukončená základní školní docházka, minimální věková hranice 15 let.
b)    Bezúhonnost a beztrestnost.
c)    Zdravotní způsobilost, fyzická a psychická odolnost při výkonu pracovních úkolů.
d)    Organizační schopnosti a zkušenosti z podobných akcí, případné reference.
e)    Dosažené vzdělání.

Svoje přihlášky posílejte cestou e-mailu na info@aviatickapout.cz , nebo dopisní formou na adresu:
Sdružení AP, Letiště Pardubice, 530 06 Pardubice. Do předmětu uveďte – brigáda.

Pracovní vytížení bude zejména v posledním květnovém týdnu, tj. od 27.5. do 31.5., kdy provádíme veškeré přípravné práce na akci, dále pak v pondělí 3.6.2013 při demontážních a likvidačních pracech.

Do organizačních a pořadatelských pozic v sobotu a v neděli při konání Aviatické pouti, budou zařazováni jen ti nejschopnější brigádníci, kteří se budou významně podílet na přípravě celé akce,   

V přihlášce uveďte :

-  jméno a příjmení, případný titul
-  mobilní a e-mailový kontakt
-  současné pracovní zařazení, v případě studujících název školy a ročník.
-  předběžně uveďte, které dny v době od 27.5. do 3.6.2013 Vás můžeme vyzvat k nástupu na brigádu.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na den 14.5.2013 do 18.00 hodin.

Pracovní vztah mezi zaměstnavatelem a brigádníkem bude uzavřený na základě Dohody o provedení práce.

≫ Print