Aviatická pouť 2021
Aviatická pouť 2021
Header slide Header slide Header slide Header slide
Remaining time to the Airshow 2021

THE MAIN PROGRAMME PUBLISHED TODAY

TRANSLATION IS NOT AVAILABLE
      Dnes byl poprvé zveřejněn Hlavní program Aviatické pouti 2013 v podobě, která odpovídá současnému stavu věcí. Pořadatelům velmi záleží na tom, aby se návštěvníci včas dozvěděli o případných změnách v tomto programu- pokud jsou známy s dostatečným předstihem. Změny na poslední chvíli- např. nepřízeň počasí nebo technická závada, které mohou způsobit den před datem konání to, že vystupující letadlo vůbec nepřiletí ze své domovské základny, se nedají předvídat a proto dané letadlo již zpravidla nelze nahradit jiným kusem nebo typem. Přesto lze s jistotou konstatovat, že návštěvníci se již nyní mohou těšit na přinejmenším stejně kvalitní přehlídku jako v posledních letech. 
         Případné změny a aktualizace programu budou průběžně zapracovávány a na významné změny, ať už k lepšímu nebo horšímu, upozorníme v rubrice "Novinky"

Těšíme se na vás!

≫ Print