Aviatická pouť 2021
Aviatická pouť 2021
Header slide Header slide Header slide Header slide
Remaining time to the Airshow 2021

Retro-City of the Czechoslovak People

TRANSLATION IS NOT AVAILABLE

      Československá lidová armáda (zkratka ČSLA) byl název armády československého státu v letech 1954 až 1990. Dnem vyhlášení zákona č. 74/1990 Sb. 14. března 1990 byl změněn název armády na Československá armáda. ČSLA byla členem Varšavské smlouvy (VS) - vojenský pakt evropských zemí tzv. východního bloku, existující v letech 1955 až 1991. Formálně byla VS reakcí na zřízení Západoevropské unie a Pařížské dohody umožňující vstup NSR (nynějšího Německa) do NATO.
Ilustrační foto pořízeno z aktivního vystoupení AP2011       Součástí ČSLA bylo pozemní vojsko, vojenské letectvo a vojska protivzdušné obrany státu. Pozemní vojsko bylo nejpočetnější složkou armády. Základem jeho bojové síly byly operační a taktické rakety. Hlavní údernou silou byly tanky. Dělostřelectvo bylo vybaveno různými typy děl a minometů, protitankovými kanóny, řízenými protitankovými střelami a dalšími zbraněmi. K pozemnímu vojsku patřily motostřelecké a tankové svazky, útvary protivzdušné obrany, dělostřelectvo a speciální vojska, jako je ženijní, spojovací, chemické, železniční a výsadkové vojsko. Další útvary a zařízení poskytovaly bojovým útvarům nezbytné technické, materiální a další služby.
csla-5   Ženijní vojsko bylo vybaveno silničními a zemními stroji, odminovacími tanky a technikou k zajištění přepravy vojsk přes vodní toky a jiné terénní překážky. Železniční vojsko bylo schopné zajišťovat výstavbu i obnovu železničních tratí včetně mostů a sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a údržbu železničních vozidel. Železniční i ženijní vojsko se podílely na likvidaci následků živelních a jiných pohrom.
   hhhhhhhhhh      Vojenské letectvo bylo vybaveno nadzvukovými a podzvukovými letouny, vrtulníky, raketovými zbraněmi a elektronickým zařízením. Vojska protivzdušné obrany státu (PVOS) byla tvořena protiletadlovými raketovými útvary, útvary stíhacího letectva, radiotechnickými a speciálními útvary.
   csla-3   V rámci pozemního programu vyroste tentokrát na pardubickém letišti Retroměstečko ČSLA. Kluby vojenské historie zavedou návštěvníky zpět do období tzv. Studené války a předvedou techniku nejen Československé lidové armády, ale i další relikvie tohoto období našich dějin. Nejen bývalí "záklaďáci" si zde mohou zavzpomínat na tuhý vojenský život a zkusit si například rozborku a sborku samopalu na čas.   csla-6

     Zapůjčením ojedinělé techniky tento projekt výnamně podpořilo Vojenské muzeum Králíky. Podstatná expozice muzea tedy bude k vidění na Aviatické pouti 2012, v retroměstečku ČSLA. Foto nahoře: Bojové vozidlo pěchoty neboli bévépéčko, dole legendární a stále sloužící Praga V3S.csla-4        Poděkování patří i VVC Březník, Klubu Military Veterán Techniky - Hubert, Klubu přátel vojenské historie Pardubicko a dalším KVH za účast s technikou s aktivním zapojením osob v roli vojáků všech šarží.

        Za možnost realizace Retroměstečka ČSLA rovněž děkujeme firmám JONTECH s.r.o., KVIS Pardubice, a.s., Chládek & Tintěra, a.s. a velitelství praporu logistiky pardubického letiště za sponzorskou, technickou i morální podporu, bez níž bychom tuto letošní novinku nebyli schopni realizovat.
csla-8

Pozn. Fotografie pocházejí z Aviatické pouti 2011, kde bylo k vidění mnoho techniky ČLSA a nadšenců v dobových uniformách během představení nazvaného "Narušitel". Další povedené záběry nelznete ve fotogalerii. Část textů převzata z wikipedia.cz.

Mirek Toman

≫ Print