Aviatická pouť 2019
100 LET ČESKOSLOVENSKÉHO LETECTVA
Aviatická pouť 2019
Header slide Header slide Header slide Header slide Header slide
Zbývá do začátku Aviatické pouťi 2019

POKYNY PRO PŘÍLETY A ODLETY

PŘÍLETOVÉ A ODLETOVÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Všechny letouny přilétávající na AP 2018 musí mít podaný platný letový plán, za dodržení všech ustanovení uvedených v AIP AD2-LKPD. Letadlům neuvedeným v seznamu letadel návštěvníků nebude ve dnech 2.  a 3. června 2018 umožněno využít ke vzletům a přistáním letiště Pardubice vyjma případů nouze. Organizátor si vyhrazuje právo ukončit přihlašování před výše uvedeným termínem pokud dojde k naplnění maximální parkovací kapacity. Letadla návštěvníků nejsou ve dnech2.  a 3. června 2018 zatížena přibližovacími a přistávacími poplatky.

Přílety pro návštěvníků NEJSOU UMOŽNĚNY VRTULNÍKŮM,   z důvodu omezené kapacity parkovacícho místa.

V areálu letiště bude zřízena stojánka pro letadla návštěvníků kam bude zavádět follow me.
Velitelé letadel obdrží visačku pro volný přístup ke svému letadlu a neplatí vstupné.
Cestující zaplatí normální VSTUPNÉ pořadatelské službě přímo na stojánce.

Pravidla pro přílety:
Přilétávající letadla se ohlásí na frekvenci  120,155 (volací znak Pardubice TWR) před publikovanými vstupními body do CTR a uvedou POUZE svoji volací značku a polohu. Dále budou instruována stanovištěm řízení letového provozu. Letadla na okruhu a vstupující do okruhu musejí mít zapnuto externí osvětlení pro dosažení maximální viditelnosti (přitávací světlomety, zábleskové majáky apod.). Po přistání urychleně uvolní RWY pojezdovou "C" odkud budou na stojánku zavedena follow me. 

Doba pro přílety:
0500-0900 UTC v sobotu2.  a  v neděli 3. června 2018
Pro přílety budou publikována příletová a odletová okna. Přihlašování do daného příletového okna bude znemožněno jakmile dojde k naplnění jeho kapacity.

Pravidla pro odlety:
Odlétávající letadla budou spouštět na pokyn řídícího stojánky ne dříve než pět minut před začátkem  svého odletového okna (viz níže), přičemž musejí monitorovat frekvenci 127,655 MHz (Pardubice APP) a udržovat radiový klid na frekvenci. Pojíždění bude zahájeno na vizuální pokyn řídícího stojánky a za follow me na vyčkávací stanovistě "C" RWY 27/09. První letadlo v řadě na vyčkávacím místě ohlásí na frekvenci 120,155 MHz (Pardubice TWR) svůj volací znak a výstupní bod z CTR. Na základě tohoto hlášení obdrží QNH, vítr, dráhu pro vzlet a povolení ke vstupu na dráhu/ vzletu.

Doba pro odlety:
1530-1830 UTC v sobotu 2. a v neděli 3. června 2018
Pro přílety budou publikována příletová a odletová okna. Přihlašování do daného příletového okna bude znemožněno jakmile dojde k naplnění jeho kapacity.

Přílety a odlety jsou zakázány v době trvání hlavního programu tj.2.  a 3. června 2018 od 0900 do 1530 UTC.

LETIŠTĚ PARDUBICE

Všechny potřebné informace o letišti Pardubice jsou publikovány v AIP ČR, část AD 2-LKPD nebo v databázi Jeppesen. Letiště je schválené pro civilní letový provoz VFR a IFR a je základnou školního letectva AČR.

CELNÍ A PASOVÉ ODBAVENÍ PŘI PŘÍLETECH ZE ZAHRANIČÍ:

Ihned po přistání jsou posádky a zavazadla celně a pasově odbaveny v hale EBA a.s. a poté   převezeny na místa určení (dle přání).

POHONNÉ HMOTY

letecký petrolej JET A-1
letecký benzín AVGAS 100 LL

V případě požadavku většího množství paliva než 100 litrů je nutno požadované množství objednat nejméně  nejméně 7 dní před příletem zde

UPOZORNĚNÍ !

 

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ODMÍTNOUT REGISTRACI Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ ROZMANITOSTI TYPŮ NA STOJÁNCE. STEJNĚ TAK I MŮŽEME REVIDOVAT DVOUDENNÍ REGISTRACE Z DŮVODU ABY SE OMEZENÝ POČET SLOTŮ/OKEN DOSTAL NA CO NEJVÍCE PILOTŮ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME PŘIHLÁŠENÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM, ABY NEPLÁNOVALI PŘÍLET NA POSLEDNÍ CHVÍLI. JAKÉKOLIV PŘISTÁNÍ PO 09:00 UTC NEBUDE UMOŽNĚNO !

DÁLE JE TŘEBA PŘIPRAVIT SE NA NUTNOST VYČKÁVÁNÍ A MÍT DOSTATEČNOU ZÁSOBU PALIVA.

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ BĚHEM PŘÍLETŮ A ODLETŮ (PODMÍNKY ZVFR A HORŠÍ) JE TŔEBA POČÍTAT S VYRAZNÝM ZDRŽENÍM, V KRAJNÍM PŘÍPADĚ I ZNEMOŽNĚNÍM ODLETŮ/ PŘÍLETŮ

REGISTRACE PRO PŘÍLETY A ODLETY VLASTNÍM LETADLEM JE UZAVŘENA. 

TĚŠÍME SE NAVIDĚNOU V PARDUBICÍCH.

≫ Vytisknout