Aviatická pouť 2021
Aviatická pouť 2021
Header slide Header slide Header slide Header slide
Zbývá do začátku Aviatické pouťi 2021

O nás

V roce 1991 vzniká myšlenka pořádání každoroční letecké události, která by se podstatně lišila od standartních leteckých dnů, zejména pestrým doprovodným programem v pozemní části. Tak se zrodila Aviatická pouť Ing. Jana Kašpara. Pouť je fenoménem cesty, kterou se ubírá vývoj letecké techniky od prvních pokusů Ing. Jana Kašpara ovládnout české nebe až po současnost. Na realizaci této myšlenky se spojily profesně a zájmově blízké neziskové organizace a založily pořadatelský subjekt - Sdružení Aviatické pouti, jehož články jsou:

SVAZ LETCŮ ČR - ODBOČKA Č.2 PARDUBICE

Činorodá organizace s širokou členskou základnou, kterou tvoří bývalí aktivní vojenští piloti a další létající personál. Těsně spolupracuje s klubem vojenských důchodců a dalšími organizacemi ve prospěch letectví ČR.

VÝCHODOČESKÝ AEROKLUB PARDUBICE (VAP)

Aeroklub byl založen v roce 1929 a stal se jedním z iniciátorů letecké soutěže "Memoriál Ing. Jana Kašpara." Vychoval řadu vynikajících pilotů, z nichž někteří položili svoje životy v bojích 2.světové války. Na letišti v Podhořanech je v současné době více jak stočlenný kolektiv pilotů. 

LETECKÁ HISTORICKÁ SPOLEČNOST (LHS)

Společnost byla založena roku 1990 a navázala tak na činnost LHS ze šedesátých let, jejíž působení bylo násilně přerušeno. LHS sdružuje letecké historiky a zájemce o leteckou historii. Vydává Bulletin LHS. Řada členů je činná publikačně, při realizaci leteckých akcí i v letecké archeologii.

MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PARDUBICE

Od r.1995 probíhá na letišti Pardubice se statutem veřejného mezinárodního letiště smíšený letecký provoz. V současné době zajišťuje obchodní a přepravní zajištění cestujících, nákladů, pošty, technickou obsluhu letadel a řadu dalších služeb.

 

≫ Vytisknout